RADA RODZICÓW

Przewodniczący: P. Katarzyna Grochot
Z-ca przewodniczącego: P. Ewa Celary
Skarbnik: P. Dominika Zagól
Sekretarz: P. Katarzyna Sawis

Komisja rewizyjna:

P. Beata Guzik
P. Małgorzata Tontor
P. Ewelina Koperniak